Start

PSYKISK BALANS


PSYKISK BALANS arbetar huvudsakligen med ungdomsårens problematik. Hos oss finns specialpedagog och diplomerad psykoterapeut.

Psykisk balans arbetar nära primärvård och specialistvård.

Vi har stor kunskap iom diagnoser inom NPF-området och hur det påverkar den enskildes vardag, men också hur familj och andra närstående berörs.

Behöver kontakter med andra aktörer knytas har vi ett kontaknät som räcker långt.


Till PSYKISK BALANS kan man vända sig för enskilda samtal, familjesamtal, färdighetsträning, utredning av kognition, NPF samt läs- och skrivsvårigheter.


PSYKISK BALANS arbetar efter ett holistiskt synsätt. Vi ser till helheten och ser till både vad som varit och vad som är just nu. Medarbetarna i Psykisk Balan är medlemmar av Gillbergakademin..För att komma i kontkt med Psykisk Balans ringer du

0733-461449 eller fyller i vårt kontatformulär.