TJÄNSTER


UTREDANDE SAMTAL

Vi definierar problemet och skapar en handlingsplan som är

förankrad i verkligheten.

Ett utredande samtal följs alltid upp. Behöver samarbetspartners

inom sjukvården kopplas in ombesörjer vi det.

.


ENSKILDA SAMTAL

Vi arbetar på en lösningsfokuserad psykodynamisk grund och

ser till helheten. Enskilda samtal syftar till att coacha och att skapa förutsättningar för att kunna bygga upp ett vardagligt liv utan begränsningar och oro.



FAMILJECOACHING

För familjer som inte själva hittar lösningen på en tillfällig eller varaktig negativ utveckling, kanske på grund av en diagnos.



HANTERA DIAGNOSER

Med diagnoser följer alltid hantering. Man måste lära sig

att förstå sig på sig själv och hur man ska förhålla sig till det som

händer i den omedelbara närheten, hemma, i skolan och på jobbet.

Vi ger konkreta råd om förhållningssätt, lär ut övningar som är lätta att tillämpa och som underlättar i livet.

.