Om oss

Copyright @ All Rights Reserved

Över tjugofem års erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa hos ungdomar har gett mig både en välfylld verktygslåda och en ödmjukhet inför de utmaningar och svårigheter många kämpar med dagligen, samt vilken behandling som är mest lämplig.


Många år inom olika elevhälsoteam har gett mig både en insikt i de funderingar och den oro som ungdomar bär på när det gäller skolan, samt en metodik för att bearbeta svårigheterna.


PSYKISK BALANS är ett resultat av mina samlade erfarenheter.


Tillsammans med kompetenta kollegor är PSYKISK BALANS en resurs för unga vuxna och deras famlijer.
Li Hillker

Dipl. psykoterapeut

Specialpedagog

Specialistutbildad inom neuro-psykiatri