I SKOLAN

PSYKISK BALANS

UTREDNINGAR OCH TESTER

Vi gör pedagogiska utredningar, screening av läs- och skrivsvårigheter och kognition. Vi sköter också eventuella remissförfaranden.

Tidsåtgång; 3-5  timmarSPECALPEDAGOGISKT STÖD

TILL PERONALGRUPPER

Vi utbildar personalgrupper inom det speciapedagogiska området. För att mesta möjliga nytta ska upplevas av gruppen arbetar vi utifrån gruppens specifika behov.

Tidsåtgång; 4 timmar (inkl förberedelsetid)SUPPORT TILL ELEVHÄLSOTEAM

Vi ger handledning och kan hjälpa till att organisera det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet.

Tidsåtgång; 4 timmar (inkl. förberedelsetid)